Dacă îţi doreşti ceea ce noi avem de oferit şi ai bunăvoinţa de a face un efort pentru asta atunci eşti gata să urmezi anumiţi paşi. Acestea sunt principiile care au făcut posibilă recuperarea noastră.

1. Noi am admis că eram neputincioşi în fața dependenţei noastre, că pierdusem controlul vieţilor noastre.

2. Noi am ajuns la convingerea că o Putere superioară nouă înșine ne-ar putea reda sănătatea mintală.

3. Noi am hotărât să ne predăm voința și viețile în grija lui Dumnezeu, așa cum îl percepe fiecare dintre noi.

4. Noi ne-am făcut fără teamă un inventar moral amănunţit.

5. Noi am admis lui Dumnezeu, nouă înşine şi unei alte fiinţe umane natura exactă a greșelilor noastre.

6. Noi am fost pregătiți pe deplin ca Dumnezeu să înlăture toate aceste defecte de caracter.

7. Noi L-am rugat cu umilință să ne înlăture defectele.

8. Noi am făcut o listă cu toți oamenii cărora le-am făcut rău și am decis să reparăm aceste greșeli.

9. Noi ne-am reparat greşelile direct faţă de aceşti oameni, acolo unde a fost posibil, cu excepția situațiilor în care acest lucru le-ar fi făcut rău lor sau altor persoane.

10. Noi am continuat să ne facem inventarul personal și, când am greșit, ne-am recunoscut imediat greșelile.

11. Noi am căutat prin rugăciune și meditație să ne îmbunătățim contactul conștient cu Dumnezeu, așa cum îl percepe fiecare dintre noi, rugându-ne doar să cunoaștem voința Sa pentru noi și să avem puterea de a o împlini.

12. După ce am trăit o trezire spirituală ca rezultat al acestor pași, am încercat să transmitem acest mesaj altor dependenți și să aplicăm aceste principii în toate domeniile vieții noastre.

Pare foarte mult și nu putem face totul dintr-o dată. Noi n-am devenit dependenți într-o singură zi, așa că amintește-ți – încet și sigur ne putem recupera. Un singur lucru, mai mult decât orice altceva, ne poate înfrânge în timpul recuperării noastre: o atitudine de indiferenţă sau intoleranţă față de principiile spirituale. Trei dintre acestea sunt indispensabile: onestitatea, o minte deschisă şi bunăvoinţa. Cu acestea suntem pe drumul cel bun.

Credem că abordarea noastră faţă de boala dependenţei este complet realistă, deoarece valoarea terapeutică a unui dependent care-l ajută pe altul este nemaiîntâlnită. Noi credem că metoda noastră este practică, deoarece un dependent poate ajuta şi înţelege cel mai bine un alt dependent. În opinia noastră, cu cât mai devreme ne înfruntăm problemele în societate, în viața de zi cu zi, cu atât mai repede devenim membri productivi, acceptaţi şi responsabili ai acestei societăți.

Singurul mod de a nu nu întoarce la dependenţa activă este să nu luăm acel prim drog. Dacă eşti ca noi, ştii că un drog este prea mult, iar o mie nu sunt niciodată de ajuns. Noi punem mare accent pe acest fapt deoarece ştim că atunci când folosim orice formă de drog, sau înlocuim o substanţă cu alta, dăm iarăși frâu liber dependenţei. Considerând alcoolul diferit de alte forme de droguri, foarte mulți dependenți au recăzut. Înainte de a veni la NA mulţi dintre noi vedeam alcoolul ca fiind separat de droguri, dar nu ne permitem să fim confuzi în legătură cu asta. Alcoolul este un drog. Noi suntem persoane care au boala dependenţei, ce trebuie să se abţină de la toate formele de drog pentru a se recupera.